Nabídka služeb

„… a vzadu jsme táhli my, celý ten obrovský ocas logistiky, kterého úkolem bylo zabezpečit, aby zbytek psa mohl kousat a cenit zuby.“ 

Matthew Brennan

Nabízím osobní koučink, vzdělávání a konzultace v těchto oblastech:

Firemní logistika

 • logistika a její globální pojetí
 • logistika pro nelogistiky
 • distribuční logistika
 • nákupní logistika
 • výrobní logistika
 • metody uplatňované v moderní firmě

Soft Skills

 • komunikace a rétorika
 • asertivita
 • stres management a krizové invence
 • kreativita a její podpora
 • time management
 • prezentační dovednosti

Koučink a osobní rozvoj

V rámci specifické dovednosti "koučování", nabízím řadu rozvojových aktivit, a to v podání skupinové nebo individuální formy.

 • kybernetika předsudků
 • rozhodovací procesy
 • bez plánu ani ránu!


Spolupracuji s obchodními firmami, firmami, zajišťujícími služby, výrobními firmami, distribučními firmami a firmami se zaměřením na podpůrné a sociální služby. Princip mé práce spočívá v otevřené komunikaci s vedením společnosti a všemi zaměstnanci.

Na začátku je důležité zjistit celkovou situaci ve firmě a cíle vedení. Nasleduje analýza firmy, při které spolupracuji se všemi odděleními a zjišťuji, jak jsou nastavené řídící, případně výrobní a kontrolní procesy. Společně s vedením i zaměstnanci se pak snažíme najít řešení, díky kterému bude společnost silnější a bude mít takové zaměstnance, kteří se nebojí prosazovat své nápady a vize. Je nutné zdůraznit, že spolupracuji nejen s firmami, které se potýkají s existenčními problémy, ale především se společnostmi, které chtějí být o krok napřed. Jde o firmy, které jsou si vědomi toho, jak důležité je nestát na místě, naslouchat svým kolegům a společně chtít inovovat a zlepšovat své pracovní prostředí, což vede k zefektivnění a systemizaci logistických firemních procesů i spokojenosti zaměstnanců.

Kromě firem spolupracuji také se studenty vysokých škol. Jsem jim nápomocná při psání zápočtových, závěrečných nebo diplomových prací především z oboru logistiky, personalistiky, osobního rozvoje, a to v roli vedoucího práce, oponenta nebo konzultanta.

V oblasti osobního rozvoje nejčastěji spolupracuji s jednotlivcem. Spolupráce je postavena na konkrétních cílech, které společně definujeme a postupně plníme. Jako kouč se nesnažím navrhnout konkrétní řešení problému, jde především o podporu v hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím preferované oblasti. Když hovoříme o kouči, nemáme na mysli poradce, ale osobu, která hledá nejlepší řešení společně s klientem.

Lektor pro Vás

Ing. Šárka Tomisová

Nová 1366, 739 34 Šenov

IČ 66167159

mobil: +420 725 065 160

e-mail: s.tomisova@lektorpro.cz

Sdílejte s námi