SEMINÁŘE, KURZY, VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

LOGISTIKA - témata jsou ve většině tvořena na základě specifických požadavků zadavatelů.

 • logistika a její globální pojetí
 • logistika pro nelogistiky
 • distribuční logistika
 • nákupní logistika
 • výrobní logistika
 • metody uplatňované v moderní firmě

SOFT SKILLS - ruku v ruce se vzděláváním v tvrdých dovednostech, nabízíme rovněž nabídku obecně užívaných témat

 • komunikace a rétorika
 • asertivita
 • stres management a krizové invence
 • kreativita a její podpora
 • time management
 • prezentační dovednosti

KOUČINK A OSOBNÍ ROZVOJ - v rámci specifické dovednosti "koučování", nabízíme řadu rozvojových aktivit a to v podání skupinové nebo individuální formy

 • kybernetika předsudků
 • rozhodovací procesy
 • bez plánu ani ránu!

FINANČNÍ GRAMOTNOST - pro gramotné, pro lidi, kteří mají zájem něco se dozvědět o svých možnostech v oblasti financí

ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT - úspěšný kurz, který jsme realizovali i jako projekt ÚP ČR, dále pak ve spolupráci s dalšími zadavateli

Kontakt

LEKTOR PRO VÁS

Ing. Šárka Tomisová

Nová 1366, 739 34 Šenov

mobil: +420 725 065 160

e-mail: s.tomisova@lektorpro.cz